Sve o Clomidu

1. Šta je Clomid? Kako to radi? 2. Clomid Uses
3. Clomid doziranje 4. Clomid rezultati
5.Clomid Half-life 6. Clomid Side Effects
7. Clomid pogodnosti 8. Clomid reviews
9. Clomid za prodaju 10. Clomid za liječenje neplodnosti kod žena- (Sažetak) \ t

Šta je Clomid? Kako to radi? Buyaas

Takođe se zove klomifen citrat Clomid (50-41-9), je oralni lijek koji se koristi za liječenje određenih tipova ženske neplodnosti. Globalno se prodaje pod različitim brendovima kao što su Clomidac, Clomene, Bemot, Clomi, Clomifen, Beclom, Blesifen, Biogen, Blesifen, Chloramiphene, ClomHEXAL, et al. Njegova upotreba je odobrena i preporučena za medicinsku upotrebu u 1967-u u SAD-u. Svakom zdravstvenom sistemu potreban je taj najsigurniji i najefikasniji lijek prema listi Osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije. Nalazi se kao generički lekovi. Clomid je među nekoliko alternativa za indukciju ovulacije kod žena koje su neplodne zbog oligo-ovulacije i anovulacije.

Medicina funkcioniše na način da telo misli da su nivoi estrogena niži i da na taj način izaziva hipofizu da podstiče luteinizirajući hormon LH ili folikul stimulirajući hormon poznat kao FSH sekrecija. Povišeni nivoi FSH stimulišu jajnike da imaju jedan ili više proizvedenih folikula koji će se razviti ili proizvesti u ovulaciji. S druge strane, visoki nivoi LH stimulišu ovulaciju.

Clomid (50-41-9) je bila omiljena alternativa među navodnim starcima preko pedeset godina doktora medicine ili OB-GYN-a koji obično propisuju klomifen citrat pre nego što se obrate jednom ili dva da provere specijalistu za plodnost za dodatnu specijalizovanu negu. Neki generativni specijalisti takođe nameću klomifen citrat. Ovaj lek se ne preporučuje ženama čiji jajnici ne stvaraju jaja pravilno (primarni poremećaj hipofize ili polne žlezde).

Clomid Uses Buyaas

Anularno fiziološko stanje, disfunkcionalno krvarenje, amenoreja, sekundarna amenoreja, post-kontraceptivna amenoreja, galaktoreja, sindrom policističnih jajnika, Chiari-Frommel maladija, steroidni hormonski nedostatak, oligospermatizam, dijagnostikovanje poremećaja gonadotropne operacije endokrinih žlezda. Klomifen citrat je često koristan za one koji pokušavaju da podstaknu trudnu agenciju Ujedinjenih nacija ima bilo koji od sledećih problema:

 • Nepravilna ovulacija: problematično je zamisliti nekadašnju jedinicu ženskog ciklusa, stoga je neujednačena da ne može biti sigurna kada ovulira. Kada je jednom efikasno, upotreba klomifen citrata treba da proizvede siguran ovulacijski odgovor na dozvolu za redovni odnos ili intrauterinsku inseminaciju.
 • Problemi plodnosti kod "muškog faktora": kada se zaplete sa kvalitetom tečnog tela, obično vaš lekar može predložiti intrauterinsku inseminaciju kako bi se povećala mogućnost fiziološkog stanja. Klomifen citrat je često navikao da olakšava vremenski raspored inseminacija ženskim ciklusom.
 • Neobjašnjivo neplodnost: Klomifen citrat se pokazao efikasnim u povećanju stope fiziološkog stanja kod zdravih mladih parova koji su imali potpuno tradicionalnu analizu plodnosti, ali i dalje je jedinica koja ima problema sa trudnoćom.
 • Nije preporučeno da se izvrši ultrazvučni pregled kako bi se isključio bilo koji ključni ostatak povećanja spolne žlezde prije svakog novog ciklusa liječenja.
 • Klomifen je korišćen zajedno sa različitim generativnim tehnologijama koje pomažu motorima da bi se proširile stope uspešnosti tih različitih modaliteta.
 • Klomifen se obično koristi u lečenju eunuhoidizma kao drugog u medicinskoj nezi zamene androgenih hormona.The Ultimate Guide to Clomid za liječenje neplodnosti kod žena

Clomid doziranje Buyaas

Dozirajući oblik: pilula NDC 0068-0226-30: 50 mg tablete u kartonskim kutijama od trideset

Tablete su u sferičnoj jedinici, bijele, zabijene, a klomifen citrat debljine pedeset.

Tablete čuvati na kontrolisanoj temperaturi 59 – 86 ° F (15 – 30 ° C). Zaštitite od toplote, svetlosti i prekomerne vlage i čuvajte u zatvorenim kontejnerima.

Rad i tretman kandidata za medicinsku njegu klomifen citratom treba da nadgledaju lekari stari u upravljanju medicinskim specijalitetima ili endokrinim poremećajima. Pacijente treba izabrati za medicinsku njegu sa klomifen citratom samo kada se pažljiva dijagnostička analiza. Organizacija medicinske njege treba prethodno da bude odštampana. Pre nego što počnu sa klomifen citratom, treba isključiti ili adekvatno tretirati prepreke za postizanje cilja medicinske zaštite. Terapijski cilj bi trebao biti uravnotežen sa potencijalnim rizicima i spomenut s pacijentom i ostalima. u okviru djelovanja fiziološkog stanja.

Lečenje izabranog pacijenta bi trebalo da počne sa dozom kave, pedeset mg dnevno (1 tableta) pet dana. Doziranje bi trebalo preuveličati isključivo u onim pacijentima koje agencija Ujedinjenih nacija ne izbacuje kao odgovor na ciklični pedeset mg klomifen citrata. Kafu neodređenu količinu ili dužinu tretmana se posebno savjetuje ako se sumnja na ekstremnu osjetljivost na hormon hipofize, kao kod pacijenata sa sindromom policističnih jajnika.

Pacijenta treba procjenjivati ​​kako bi se isključilo fiziološko stanje, povećanje spolne žlijezde ili formiranje cista između svakog ciklusa liječenja.

Ako se planira krvarenje izazvano progestinom, ili ako se spontano krvarenje unutarnjeg reproduktivnog organa kod žena dogodi prije medicinske njege, program od pedeset mg dnevno za pet dana treba početi na ili u odnosu na peti dan ciklusa. Zdravstvena zaštita se takođe može započeti u bilo kom trenutku u okviru pacijenta, a UNHCR nije imao nedavno krvarenje unutrašnjih reproduktivnih organa kod žena. Kada se organski proces dogodi u ovoj dozi, nema prednosti povećanja doze u narednim ciklusima tretmana.

Ako se čini da se organski proces ne dogodi jednom nakon primarnog medicinskog tretmana, drugi kurs od stotinu dnevno (dvije tablete od 50 mg se daju kao jedna dnevna doza) za pet dana treba da se nagne. Ovaj kurs bi se mogao pokrenuti već trideset dana nakon što se prethodna jedinica za mjere predostrožnosti izuzme kako bi se isključilo prisustvo materinstva. Ne preporučuje se povećanje doze ili perioda medicinske nege na udaljenoj strani od stotinu mg / dan tokom pet dana.

Većina pacijenata jedinice jedinice Ujedinjenih nacija, koje planiraju da otpuste, mogu to učiniti nakon primarnog zdravstvenog tretmana. Ako se organski proces ne dogodi jednom u tri ciklusa medicinske njege, dodatni tretman sa klomifen citratom se ne preporučuje, a pacijent treba ponovo proceniti. Ako se pojave tri ovulacijska odgovora, ali materinstvo nije postignuto, ne preporučuje se dodatno liječenje.The Ultimate Guide to Clomid za liječenje neplodnosti kod žena

Clomid rezultati Buyaas

Budući da klomifen citrat dovodi do ispuštanja višestrukih jaja, vaše mogućnosti dobijanja višestrukih (blizanci ili trojke… ponekad više) se povećavaju. Služba sa stručnim stručnjakom za plodnost Ujedinjenih nacija propisuje tačnu dozu koja umanjuje šanse višestrukih viših reda.

IVF je druga tehnika za ograničavanje broja beba po materinstvu za optimalne ishode majke / bebe.

Kada se radi o stimulaciji organskog procesa, klomifen citrat je nevjerojatno pobjednik, što dovodi do pražnjenja zrelih jaja u otprilike osamdeset djevojčica koje agencija Ujedinjenih nacija koristi.

Boldenon Undecylenate (Equipoise) upotreba, ciklus, doziranje, rezanje, punjenje(Otvara se na novoj kartici pregledača)

Clomid Half-life Buyaas

Ako ste nedavno zaustavili klomifen citrat, postoji prilika da samo ekspertizirate dugotrajne efekte na dane (ili verovatno nedelje) jednom kada primite poslednju dozu. Ovi efekti dugotrajnog aspekta mogu vas navesti da sumnjate da bi klomifen citrat i njegovi metaboliti i dalje trebali biti u vašem sistemu i diviti se, ipak, mnogo prije nego što se eliminiše. Da biste videli koliko dugo će klomifen citrat ostati u vašem narudžbini, potrebno je razmisliti o njegovom eliminacionom poluživotu od pet do sedam dana.

Ovo pet do sedam dana eliminacija Poluživot klomida implicira da će trebati skoro do pune sedmice kada završna doza eliminiše petstotinu doze klomifen citrata iz cirkulacije. Znajući da je klomifen citrat tako produženi polu-život eliminacije, vi ćete biti u pravu u vašim spekulacijama da je još uvek u vašem sistemu - iako je prošlo nekoliko nedelja od vaše poslednje doze. U proseku, potrebno je između dvadeset sedam.5 i 38.5 dana da bi se klomifen citrat u potpunosti eliminisao iz vašeg sistema; oko četiri do šest nedelja

Drugi izvještaji govore da je poluživot klomida oko dvije sedmice (14 dana), što znači da bi klomifen citrat mogao ostati u vašem sustavu do jedanaest tjedana nakon zadnje doze. Većina korisnika treba očekivati ​​da klomifen citrat ostane u prometu između jednog i tri mjeseca nakon završetka tretmana. Treba napomenuti da se klomifen citrat sastoji od višestrukih izomera: klomifen (~ 62%) i zuklomifen (~ 38%).

Poluvrijeme eliminacije hemijskog jedinjenja klomifena se izračunava dvadeset i četiri sata, dok je hemijski spoj zuklomifena znatno duži. Sastojak klomifena se eliminiše za samo jednu nedelju, dok je komponenta zuklomifena odgovorna za produženi period eliminacije Clomida. Zuklomipen se čini unutar plazme i jednom mjesečno nakon zaključivanja klomifen citrata, a količine u tragovima se navode u nečistom ekskrecijom jednom u pola tuceta tjedana

Iako klomifen ostaje u cirkulaciji u trajanju od četiri do jedanaest nedelja nakon konačne doze korisnika, svi korisnici ne mogu da eliminišu lek sličnom brzinom. Neki korisnici bi mogli eliminirati enzimofen i izomeri zuklomifena brže od prosjeka (za šest tjedana), dok bi drugi trebali imati zuklomifen u cirkulaciji plazme jednom u šest tjedana. Međuindividualne varijacije u brzini eliminacije klomifena mogu se objasniti varijablama kao što su pojedinačni faktori, doziranje i rok primjene.

Individualni faktori

Dvije dame bi u isto vrijeme mogle uzimati 50 mg klomifen pet dana za redom u ranom ciklusu. Ipak, jedan korisnik može eliminirati lijek brže od drugog. Sve zavisi od snage pojedinca. Za neke korisnike, lijek može ostati aktivan duže dok drugi, lijek će biti uspavan u kratkom periodu.

Genetika: Medicinska literatura sugeriše da se klomifen podvrgava intenzivnom unutrašnjem metabolizmu organa. Iako precizni putevi unutrašnjih organa koji su odgovorni za njegov metabolizam nisu razjašnjeni, jedan kanal za koji se vjeruje da igra ozbiljnu ulogu je onaj CYP2D6 (citokrom P450 2D6).

Clomid Side Effects Buyaas

Većina lekova, ako ne i svi, imaju svoje pozitivne rezultate i nedostatke u zavisnosti od toga kako ga koristite. Na primer, ako se zloupotrebljava, ili ako se predozira, Clomid može dovesti korisnike u rizik od razvoja niza neželjenih efekata. Međutim, postoje neki Clomid nuspojave koji su normalni i mogu nestati u kratkom vremenu. S druge strane, možda ćete iskusiti naprednije nuspojave više kada uzimate veće doze nego što vam je propisao Vaš lekar. Sporedni efekti koji su uobičajeni među korisnicima Clomida uključuju;

 • glavobolja
 • mučnina
 • povraćanje
 • Senzibilitet dojke, bol i nelagodnost
 • Vaginalno i materično krvarenje
 • Zamagljen vid
 • dijareja
 • Flushing
 • Sindrom hiperstimulacije jajnika
 • Povećanje jajnika

Međutim, postoje ozbiljne nuspojave, ali one se javljaju samo u zavisnosti od toga kako primate lek. Nasuprot tome, sistem ljudskog tela je takođe značajna determinanta onoga što doživljavate nakon uzimanja Clomida. Neki ljudi će iskusiti teške nuspojave čak i ako uzimaju propisane ili niže doze. Zato uvek savetujemo našim klijentima da se podvrgnu lekarskom pregledu pre nego što počnu da uzimaju ovaj lek. U slučaju da imate bilo koji od ovih efekata, odmah potražite medicinsku pomoć;

 • Napadi
 • Bol u grudima
 • Nedostatak daha
 • udar

Takođe treba imati na umu da ako stvari krenu naopako, Clomid može dovesti do višestrukih trudnoća. Postoji velika verovatnoća da ćete dobiti trudnoću kada koristite ovaj proizvod, sa oko 7% da ćete dobiti blizance i 0.5% šansu da ćete dobiti trojke ili više narudžbe. Mudro je da prvo razgovarate sa svojim lekarom, da razgovarate o riziku i da utvrdite da li ste sposobni da nosite blizance ili višekratnike. Ako niste spremni da zatrudnite, pametno je proći pažljiv nadzor.

Pre upotrebe Clomida, pobrinite se da niste alergični ili preosetljivi na bilo koji od njegovih sastojaka. Prvo možete da razgovarate sa svojim lekarom i da vam savetuje da li ste sposobni da ga koristite. Na taj način možete izbeći da se izložite riziku od bilo koje od ovih neželjenih efekata. Takođe, budite sigurni da pratite preporučenu dozu.

Clomid pogodnosti Buyaas

Za žene koje pravilno koriste ovaj proizvod i nisu preosetljive na njega, postoji mnogo potencijalnih koristi koje možete očekivati. Pobrinite se da uključite svog liječnika prije, tijekom i nakon završetka doziranja Clomid-a kako biste uživali u maksimalnom uživanju Clomid pogodnosti. Clomid nudi razne prednosti za korisnike koje su sljedeće;

 • To je isplativo - to je jedna od najpristupačnijih metoda liječenja neplodnosti. Trošak Clomida u odnosu na druge mjere kao što je IVF je neuporediv. Došao je kao spasilac života za pojedince koji su se bavili pitanjima neplodnosti, ali im je nedostajalo liječenja zbog nedostatka sredstava. Rezultati koje korisnici dobiju prelaze vrijednost utrošenog novca.
 • To je oralni lijek - oralni lijekovi su prilično jednostavni i imaju minimalan bol. Ovo je za razliku od injekcija gdje korisnici moraju staviti igle po cijelom tijelu, koje mogu biti super invazivne. Clomid je jedan od nekoliko tretmana neplodnosti koji spasavaju žene od takvih problema.
 • Primarni negovatelj može to propisati - dobra vijest je da ne morate posjetiti stručnjaka za reprodukciju da biste dobili recept za Clomid. Ovo poboljšava praktičnost, posebno ako ne poznajete nijednog stručnjaka za reprodukciju u vašoj blizini. To je štednja vremena, a najbolji dio je da je siguran za korištenje pod uvjetom da slijedite preporučeni smjer korištenja.
 • Dolazi sa nekoliko nuspojava - ako se pravilno koristi, Clomid ima malo nuspojava. Ako ih dobijete, oni su samo blagi koji će nestati kratko nakon prekida upotrebe ili nakon što se vaše tijelo navikne na efekte. Takođe, ne zaboravite da kupite lek od renomiranog proizvođača ili dobavljača kako biste osigurali da dobijete kvalitetan proizvod za bolje rezultate Clomida.

Clomid reviews Buyaas

Ovaj proizvod je dobio mnoge pozitivne kritike i ocjene od onih koji su ga koristili i ranije. Mnogi od onih koji su je koristili rekli su da su brzo doživjeli Clomid rezultati, i bili su zapanjeni kako je proizvod reagovao na njihova tela. Većina žena je izjavila da su propustili svoje periode dok su drugi dobijali nepravilne cikluse i da nisu mogli zatrudnjeti, ali to je bilo sve dok nisu saznali za ovaj fantastični lijek. Takođe, većina njih je dobila rezultate u roku od tri mjeseca nakon upotrebe.

Nekoliko njih se žalilo na glavobolje, mučninu, dijareju i povraćanje, ali većina onih koji su to učinili priznali su da su predozirali lijek, a nuspojave su prestale odmah nakon što su ispravile upotrebu. S druge strane, većina korisnika koji se žale na loše iskustvo sa Clomidom su priznali da su koristili lijek bez liječničkog pregleda. Normalno je da farmaceutski proizvod dobije različite reakcije i mišljenja od različitih korisnika. Generalno, Clomid je odličan lijek za liječenje slučajeva neplodnosti kod žena. Dobra strana je da nećete morati da prolazite redovne injekcije jer je to oralni lek. Rezultate možete početi doživljavati iu kratkom periodu, čak i neki korisnici prijavljuju da su trudni tek nakon tri mjeseca doziranja.

Ultimate Guide to Testosteron decanoate za Bodybuilding(Otvara se na novoj kartici pregledača)The Ultimate Guide to Clomid za liječenje neplodnosti kod žena

Clomid za prodaju Buyaas

Sada kada vam je lekar dao recept, normalno je da se osećate uzbuđeni i preopterećeni da ga isprobate. To bi vas moglo navesti da je kupite od prvog prodavca koji vam dođe na put, a to je velika greška. Ako želite kupiti Clomid, morate biti oprezni kako biste bili sigurni da ćete ga dobiti od povjerenja Clomid dobavljač i da ne padnete u zamku prevaranata. Došlo je do povećane potražnje za ovim proizvodom, što je dovelo do povećanja broja dobavljača koji dolaze i tvrde da ga prodaju. Ako niste dovoljno pažljivi, na kraju ćete potrošiti mnogo novca na nešto što vam ne može dati rezultate koje tražite. Takođe, možda Kupi Clomid prah to nije sigurno za konzumaciju, što će vam donijeti još gore štetne efekte i bol nego što već imate.

Uzmite si vremena i potražite Clomid dobavljača kojem možete vjerovati. Kupovina Clomid-a online pruža vam izloženost koja vam je potrebna da biste dobili pravu. Provjerite online recenzije i pogledajte što drugi ljudi koji su kupili proizvode od tog prodavatelja govore o proizvodu. Možete i za preporuke od prijatelja ili rođaka za koje znate da su ranije koristili ovaj proizvod i dopustiti im da vas upute na njihovog omiljenog dobavljača. Trošak je i determinanta kada se traži Clomid za prodaju osim ako vaš plan osiguranja ne pokriva troškove. Ne bi trebalo da dozvolite sebi da vam se preplaćuje, već radite istraživanja, razumete prosečnu tržišnu cenu i prodate prodavcu sa najpovoljnijom cenom.

Lekovi su osetljiva materija i treba da se odnosite prema njoj sa najvećom ozbiljnošću. Ne žurite sa prvom promocijom koja dolazi na vaš način, već umjesto toga, tražite kvalitet. Dobra vijest je da smo trenutno najbolji Clomid dobavljač u regiji. Svoju narudžbu možete napraviti jednostavno putem pametnog telefona, a mi ćemo ga isporučiti na vašem pragu. Naše cijene su također vrlo razumne i možete kupiti Clomid u rinfuzi sa našeg web sajta. Nazovite nas kad god imate pitanja ili vam je potrebna pomoć u naručivanju. Naše linije poziva su otvorene 24 / 7.

Clomid za liječenje neplodnosti kod žena- (Sažetak) \ t Buyaas

Klomid se pokazao super efikasnim kada je u pitanju tretman komplikacija plodnosti kod žena. Deluje tako što telo misli da su nivoi estrogena korisnika niži nego što jesu, što zauzvrat čini hipofizu da poveća nivo hormona stimulacije folikula. Ovo stimuliše jajnik da proizvede jajašce ili jajne ćelije, a korisnik može da zatrudne tokom ovulacije. To je jasan princip, a droga je radila za mnoge pojedince koji su uzeli vremena da potraže pravi Clomid (50-41-9) i koristili ga kako treba. Ako imate problema sa plodnošću, pokušajte da uložite u ovaj proizvod i uživajte u rezultatima.

Međutim, pobrinite se da uključite svog doktora u cjelokupni proces doziranja za maksimalne rezultate. Ne ustručavajte se da obavestite svog lekara ako imate bilo kakve napredne nuspojave ili ako ste alergični na sastojak nekog leka. Isto tako, nazovite svoju fiziku u slučaju da imate ozbiljne nuspojave prije nego se stanje pogorša.

reference

 1. Joham, AE, Teede, HJ, Ranasinha, S., Zoungas, S., & Boyle, J. (2015). Prevalencija neplodnosti i korišćenje tretmana plodnosti kod žena sa sindromom policističnih jajnika: podaci iz velike kohortne studije u zajednici. Časopis o ženskom zdravlju, 24(4), 299-307.
 2. Berger, MH, Messore, M., Pastuszak, AW, & Ramasamy, R. (2016). Povezanost neplodnosti i seksualne disfunkcije kod muškaraca i žena. Pregledi seksualne medicine, 4(4), 353-365.
 3. Berger, MH, Messore, M., Pastuszak, AW, & Ramasamy, R. (2016). Povezanost neplodnosti i seksualne disfunkcije kod muškaraca i žena. Pregledi seksualne medicine, 4(4), 353-365.