bibliografija

  1. Anabolička terapija u modernoj medicini, William N. Taylor. MD, stranica 75-120
  2. Droge, sportisti i fizički učinci, uredio John A. Thomas, stranica 27-30
  3. Osteoporoza: patogeneza i menadzment, uredio RM Francis, strana 101-130