reference:

  1. Brennan, R., Wells, JS, & Van Hout, MC (2017). Injektirajuća upotreba lijekova za poboljšanje imidža i performansi (iped) u općoj populaciji: sistematski pregled. Zdravstvena i socijalna zaštita u zajednici, 25(5), 1459-1531.
  2. Roussel Geste, J., & Maldonado-Vlaar, CSC (2016). Učinci subkroničnih anaboličkih androgenih steroida na kokainsko kondicioniranje i anksiozno ponašanje kod odraslih mužjaka štakora(Doktorska disertacija).
  3. Piacentino, D., D Kotzalidis, G., del Casale, A., Rosaria Aromatario, M., Pomara, C., Girardi, P., & Sani, G. (2015). Anaboličko-androgeni steroidi i psihopatologija kod sportista. Sistematski pregled. Current neuropharmacology, 13(1), 101-121.
  4. Brennan, R. (2017). Etnofarmakološka studija injektirajuće upotrebe lijekova za poboljšanje performansi i slika (PIED) Volumeni I i II(Doktorska disertacija).
  5. Jardí, F., Laurent, MR, Dubois, V., Kim, N., Khalil, R., Decallonne, B.,… i Claessens, F. (2018). Androgensko i estrogensko djelovanje na mušku fizičku aktivnost: priča izvan mišića. Journal of Endocrinology, JOE-18.